Q:   รูปแบบพื้น แต่ละแบบมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไร?

A:

พื้นยางแก้ว เป็นยางพาราดิบ สีเหลือง เหนียวทน สึกกร่อนยาก เหมาะกับใส่ลุยบก น้ำ โคลนเลน ใส่ลุยหนัก ใส่ทุกวัน (**หากไม่ได้ใช้งานนานๆ ควรเก็บให้พ้นแสงแดด เพื่อป้องกันยางเปลี่ยนสี)

พื้นคอมแบต  เป็นยางพาราดิบ คุณสมบัติเหมือนพื้นยางแก้ว พื้นมีความหนาประมาณ 0.5 นิ้ว เหมาะกับใส่เดินพื้นที่เป็นหิน ขึ้น-ลง ทางลาดชัน ยึดเกาะดี

พื้นยางดำ เป็นยางพาราผสม มีความยืดหยุ่นสูง ยึดเกาะได้ดี เก็บไว้ได้นาน เนื้อยางไม่แข็งตัวง่าย เหมาะกับการใช้งานลุยได้ทั้งบก น้ำ โคลนเลน

พื้นปุ่มสตั๊ส  เป็นยางพาราผสม คุณสมบัติเหมือนพื้นยางดำ พื้นมีลักษณะเป็นปุ่ม ช่วยยึดเกาะขณะเดินบนพื้นที่แฉะ ดินเลน บนพื้นหญ้า

"คุณภาพพื้นยางที่ดี คือ แข็งแรงทนทาน อายุการเก็บรักษา 5-7 ปี ไม่แข็งตัว ยืดหยุ่นและยึดเกาะได้ดี"