เกี่ยวกับเรา


บริษัท ซี เอส ชู(2008) จำกัด

เป็นผู้ประกอบการ OTOP-SME ผลิตและจำหน่ายปลีก-ส่ง รองเท้านินจา(บูทผ้า)
เพื่อการเกษตร ภายใต้เครื่องหมายการค้า "CS SHOES" และ "THAININJA"


ด้วยประสบการณ์

ด้านการผลิตและจำหน่ายรองเท้าเพื่อการเกษตรมากว่า 10 ปี เรายัง มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานสู่สากลโดยสร้างงานให้คนในชุมชนได้มีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเอง ได้อย่างยั่งยืน

มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องให้ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นที่คุณภาพสินค้า ประโยชน์ใช้สอย ความคุ้มค่า คุ้มราคา รวมถึงมีบริการจัดส่งอย่างรวดเร็วด้วยรถขนส่งของบริษัท และบริการจากบริษัท
ขนส่งทั่วประเทศ ทำให้เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี


บริษัท ซี เอส ชู(2008) จำกัด

ยังดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อยืนยันในเจตนารมย์ที่จะไม่ใช่แค่ผู้ผลิต แต่เป็นองค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สร้างสินค้าดี คืนกลับสิ่งดีสู่สังคม
Visitors: 7,106