1.เลือกรูปแบบพื้นให้เหมาะกับกิจกรรมใช้งาน

 

ผลิตจากยางดิบคุณภาพดียึดเกาะดีเยี่ยม ความหนาส้น 1cm. น้ำหนักพื้นยางต่อคู่ 250g มี size 35-45(22.5-27.5cm.) เหมาะสำหรับใส่ทำสวน ทำไร่ ทำนา ปลูกป่าชายเลน ปลูกป่า สร้างฝาย ก่อสร้าง เลี้ยงปลา บ่อกุ้ง ตกปลา เที่ยวป่า เดินป่าพื้นเรียบ

ผลิตจากยางพาราสีดำคุณภาพดียึดเกาะดีเยี่ยม ความหนาส้น 1cm. น้ำหนักพื้นยางต่อคู่ 350g มี size 35-45(22.5-27.5cm.) เหมาะสำหรับใส่ทำสวน ทำไร่ ทำนา ปลูกป่าชายเลน ปลูกป่า สร้างฝาย ก่อสร้าง เลี้ยงปลา บ่อกุ้ง ตกปลา เที่ยวป่า เดินป่าพื้นเรียบ

ผลิตจากยางดิบคุณภาพดียึดเกาะดีเยี่ยม ความหนาส้น 3cm. น้ำหนักพื้นยางต่อคู่ 600g มี size 39-45(25.5-29.5cm.) เหมาะสำหรับใส่ทำไร่ เดินป่าพื้นเรียบ ขึ้นลงทางลาดชัน ขรุขระ

พื้นสปีดยางดำ

ผลิตจากยางพาราสีดำเนื้อยางตันคุณภาพดียึดเกาะดีเยี่ยม ความหนาส้น 3cm. น้ำหนักพื้นยางต่อคู่ 700g มี size 39-45(25.5-29.5cm.) เหมาะสำหรับใส่ทำไร่ เดินลุยป่าไผ่ เดินป่าพื้นเรียบ

 

พื้นสปีดยางแก้ว 

ผลิตจากยางดิบเนื้อยางตันคุณภาพดียึดเกาะดีเยี่ยม ความหนาส้น 3cm. น้ำหนักพื้นยางต่อคู่ 600g มี size 39-45(25.5-29.5cm.) เหมาะสำหรับใส่ทำไร่ เดินลุยป่าไผ่ เดินป่าพื้นเรียบ

 

ผลิตจากยางพาราสีดำคุณภาพดี ออกแบบให้หน้าเท้ากว้างเพื่อการทรงตัวได้ดี ลักษณะพื้นปุ่ม 20 ปุ่ม ความหนาปุ่ม 1.5cm. น้ำหนักพื้นยางต่อคู่ 300g  มี size 39-45(25.5-29.5cm.) เหมาะสำหรับใส่เดินบนพื้นดินแฉะ ลุยน้ำ ลุยโคลน 

 

พื้นผ้า

ผลิตจากเศษผ้าหลายชั้นเย็บติดแน่น ความหนาพื้น 1cm. น้ำหนักพื้นผ้าต่อคู่ 200g มี size 9-12(23-30.5cm.) เหมาะสำหรับใส่ทำสวน ทำนา ปลูกป่าชายเลน ลงน้ำ ลงโคลน

ผลิตจากยางดิบคุณภาพดี ความหนาส้น 1.6cm. น้ำหนักพื้นยางต่อคู่ 350g มี size 37-43(24-28cm.) เหมาะสำหรับใส่ในชีวิตประจำวัน

 

แผ่นรองในพื้นรองเท้าผลิตจาก EVA คงรูปห่อหุ้มด้วยผ้า ลดการเจ็บฝ่าเท้าจากการยืนและเดินนาน

 

 

2. เลือกรูปแบบรองเท้าที่ต้องการ

เลือกรูปแบบสินค้าได้ที่ สินค้าที่มีจำหน่าย www.thaininja.com