คำแนะนำเพื่อยืดอายุการใช้งานรองเท้านินจา CS SHOES

  • ควรทำความสะอาดฟันซิปด้วยการแปรงเบาๆ ผึ่งแดดให้แห้งสนิท
  • หากไม่ได้ใช้นานๆ ควรเก็บรองเท้าไว้ในที่ร่ม เพื่อยืดอายุการใช้งานของพื้นยางพารา
  • หากพบเศษดินติดตามร่องฟันซิป ให้ใช้น้ำเปล่าฉีดฟันซิปให้เปียกทุกครั้งก่อนการใช้งาน เพื่อป้องกันซิปแตกง่าย