เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561

บริษัท ซี เอส ชู(2008) จำกัด ได้รับรางวัล The Best Practice#1 (ระดับดี) รางวัลนักธุรกิจต้นแบบ ประจำปี 2561 จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

"CS SHOES ขอขอบพระคุณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(DBD) ที่ให้โอกาสธุรกิจเข้ามาบ่มเพาะและพัฒนา รวมถึงให้ประสบการณ์ที่ดีอีกมากมายปัจจุบันธุรกิจมีความเติบโตขึ้นตามลำดับ สามารถดำเนินธุรกิจด้วยความเข้มแข็ง เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับคนในชุมชนและพึ่งพาตนเองได้เป็นอย่างดีค่ะ"