วิธีวัดขนาดเท้า

• วางเท้าของคุณให้ตั้งฉากเหมือนยืนปกติ 
• ลากเส้นตามเท้าของคุณ ปากกาต้องทำมุมตั้งฉากตลอด 
• วัดระยะที่วาดได้ จากนิ้วที่ยาวที่สุด ไปถึงส้นเท้าตามรูป หน่วยเป็นเซนติเมตร (cm)
• นำความยาวที่วัดได้ไปเทียบกับตารางขนาด ตามรูปแบบพื้นที่ต้องการ