ขอแจ้งเลข Tracking Number เพื่อความสะดวกในการติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า THAININJA หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจในสินค้าและบริการของเราและจะมีโอกาสให้บริการท่านอีกในอนาคตนะคะ

 

13/08/2563   ขนส่ง J&T EXPRESS  
  คุณปิยาภรณ์ 820371100555 ปทุมธานี
  คุณพงศ์พันธ์ 820371248023 จันทบุรี
  คุณสายพิณ 820371249935 นครราชสีมา

 

12/08/2563   ขนส่ง J&T EXPRESS  
  คุณสมเกียรติ 820369759042 ลำปาง

 

11/08/2563   ขนส่ง J&T EXPRESS  
  คุณสวิชญา 820368391544 นครปฐม
  คุณสุรศักดิ์ 820368389713 ร้อยเอ็ด
  คุณวกุล 820368394145 กรุงเทพมหานคร
  คุณศิริวัชร์ 820368395195 กรุงเทพมหานคร
    ขนส่ง ไปรษณีย์  
  คุณศุภวรรณ RI028667766TH ปัตตานี
  คุณสนั่น RI028667770TH ลำปาง
  คุณสมพร RI028667783TH พระสมุทรเจดีย์
  คุณธนพล RI028667797TH บุรีรัมย์
  คุณศิรินทร์ภรณ์ RI028667806TH นครศรีธรรมราช
  คุณชุติตญาฐ์ ED135478814TH พระสมุทรเจดีย์
  คุณบุญเลิศ ED135478828TH หลักสี่
  คุณทรัสตี ED135478831TH บางซื่อ
  คุณมณีนุช ED135478845TH กำแพงเพชร
  คุณนาวี ED135478859TH พัทลุง
  คุณพิชิต ED135478862TH สอง

 

08/08/2563   ขนส่ง J&T EXPRESS  
  คุณธีรพัฒน์ 820364523370 สมุทรปราการ
  คุณสมพงษ์ 820364528841 กรุงเทพมหานคร

 

07/08/2563   ขนส่ง J&T EXPRESS  
  คุณสายพิณ 820362919596 นครราชสีมา
    ขนส่ง ไปรษณีย์ EMS  
  คุณประกอบ ED125366495TH บุรีรัมย์

 

06/08/2563   ขนส่ง J&T EXPRESS  
  คุณเกศประภา 820361725606 กรุงเทพมหานคร
  คุณพุทธพร 820361719660 มหาสารคาม
    ขนส่ง ไปรษณีย์ EMS  
  คุณทรงศักดิ์ ED135469579TH ชุมพร
  คุณรวีโรจน์ ED135469582TH สิงหนคร

 

 

05/08/2563   ขนส่ง J&T EXPRESS  
  คุณนงค์รักษ์ 820360391841 สุโขทัย
  คุณปิยะพันธ์ 820360395304 หนองคาย
  คุณชุมพล 820360370384 นนทบุรี
  คุณมานพ 820360400834 สมุทรปราการ

 

04/08/2563   ขนส่ง J&T EXPRESS  
  คุณสิริพรชัย 820358550992 หนองคาย
  คุณบรรหาร 820358578476 สงขลา
  คุณศรีสมร 820358581663 กรุงเทพมหานคร

 

03/08/2563   ขนส่ง J&T EXPRESS  
  คุณนงค์รักษ์ 820357050796 สุโขทัย
    ขนส่ง ไปรษณีย์ EMS  
  คุณชัยเดช ED135472428TH กระทุ่มแบน
  คุณสมเกียรติ ED135472431TH แม่ทะ

 

01/08/2563   ขนส่ง J&T EXPRESS  
  คุณชัยเดช 820354352952 สมุทรสาคร
  คุณศศิ​พิมพ์​นภา​ 820354341715 กรุงเทพมหานคร
  คุณศศิ​พิมพ์​นภา​ 820354344806 กรุงเทพมหานคร
  บริษัท สตาร์ ไอ แอม จำกัด 820354348413 กรุงเทพมหานคร
  คุณสรัญรัชญ์ 820354350432 กรุงเทพมหานคร

 

31//07/2563   ขนส่ง J&T EXPRESS  
  คุณศิริภรณ์ 820353238353 กรุงเทพมหานคร

 

30/07/2563   ขนส่ง J&T EXPRESS  
  คุณชล 820351630766 กรุงเทพมหานคร
  คุณธนภัทร 820351633161 นราธิวาส
    ขนส่ง ไปรษณีย์ EMS  
  คุณศิริวิภา ED135470223TH ปราณบุรี
  คุณสุกัญญา ED135470237TH ละหานทราย

 

29/07/2563   ขนส่ง J&T EXPRESS  
  คุณศิริวัชร์ 820349787681 กรุงเทพมหานคร
  คุณวินัย 820350073395 สระแก้ว
  คุณทองดี 820350069954 ระยอง
    ขนส่ง KERRY EXPRESS  
  คุณธัญพิสิษฐ์ SDOM000076502 สิงห์บุรี
    ขนส่ง ไปรษณีย์  
  คุณวิภาวดี RI028670544TH ท่าอุเทน

 

27/07/2563   ขนส่ง J&T EXPRESS  
  คุณนงค์รักษ์ 820348102770 สุโขทัย
  คุณอรวรรณ 820348105430 ราชบุรี
  คุณพัชรี 820348105953 กรุงเทพมหานคร
    ขนส่ง ไปรษณีย์ EMS  
  คุณสิทธิเชษฐ์ ED125355841TH คลองจั่น
  คุณวินัย ED125355855TH คง

 

24/07/2563   ขนส่ง J&T EXPRESS  
  คุณนาวี 820344481972 นครปฐม
  คุณพิไลวรรณ 820344485100 อุดรธานี
  คุณรังสิมันต์ 820344476685 ปทุมธานี
  คุณชุมพล 820344485472 นนทบุรี
  คุณกฤษฎา 820344492855 กรุงเทพมหานคร

 

23/07/2563   ขนส่ง J&T EXPRESS  
  คุณลักษราวดี 820342690521 สมุทรปราการ
  คุณนงค์รักษ์ 820342692783 สุโขทัย

 

22/07/2563   ขนส่ง J&T EXPRESS  
  คุณแววตา 820341527644 พระนครศรีอยุธยา
  คุณจิราวรรณ 820341531752 นครปฐม
  คุณจิตรา 820341533524 กรุงเทพมหานคร
  คุณจิณาภา 820341537245 กรุงเทพมหานคร
  คุณพงศา 820341539264 ปราจีนบุรี
  คุณสำเริง 820341541331 ชุมพร
  คุณศิริวัชร์ 820341544315 กรุงเทพมหานคร
  คุณสิริชัย 820341545181 พระนครศรีอยุธยา
  คุณประหาร 820341547793 เพชรบูรณ์
    ขนส่ง ไปรษณีย์ EMS  
  คุณวาสนา ED135446811TH กุยบุรี
  คุณพงษ์พันธ์ ED135446825TH บางแสน
    ขนส่ง KERRY EXPRESS  
  บริษัท วันเดอร์อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด SDOM000076242 สมุทรปราการ

 

 

21/07/2563   ขนส่ง J&T EXPRESS  
  คุณนภัสนันท์ 820339739155 เชียงใหม่
  คุณธีรวัติ 820339744744 นนทบุรี

 

 

20/07/2563   ขนส่ง J&T EXPRESS  
  คุณสุรศักดิ์ 820338637860 สมุทรสาคร
  คุณนงค์รักษ์ 820338644930 สุโขทัย
  คุณยุบล 820338635303 สมุทรปราการ
  คุณผ่องศรี 820338642292 กรุงเทพมหานคร
    ขนส่งไปรษณีย์  
  คุณละอองศรี RI028659455TH คำเขื่อนแก้ว
  บ. ก วัสดุ RP796033925TH บางนา

 

 

18/07/2563   จัดส่งโดย J&T EXPRESS  
  คุณไพศรี 820335825761 อุบลราชธานี
  คุณภัคภร 820335827441 สุราษฎร์ธานี
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 820335824383 พระนครศรีอยุธยา
    จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS  
  คุณณิชรัตน์ ED125347301TH บางบัวทอง
  หจก.เสรีภาพการเกษตร ED125347315TH บางปลาม้า
       

 

 

16/07/2563   จัดส่งโดย J&T EXPRESS  
  คุณศิริพร  820333500361 เพชรบุรี                
  คุณวสันต์ 820333495166 ราชบุรี
  คุณพรชนะ 820333498740 ปทุมธานี
  คุณลัดดาวัลย์ 820333492241 กรุงเทพมหานคร
    จัดส่งโดยไปรษณีย์ EMS  
 

คุณมนต์มนัส

คุณจันดี

ED135436006TH

ED135436010TH

สีคิ้ว

ท่าลี่

 

15-7-2563                    ขนส่่ง J&T
 
  คุณกสิน        820331815925   กรุงเทพ
  คุณณิชากร 820331817465  กรุงเทพ
  คุณธีณ์ธวัช 820331820033  น่าน
     ขนส่่ง EMS  
   คุณกอบกิจ  RP796028537TH  บางซื่อ
   คุณสมพร  ED135442275TH  หลักสี่
   คุณทรงศักดิ์  ED135442284TH  บางพลี
   คุณสุริยันต์  ED135442298TH  อาจสามารถ