ข้อมูลการตัดสินใจ


ทำไมต้อง CS-THAININJA


• เรานำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา อย่างมีอัตลักษณ์ โดยเน้นความเรียบง่าย คุ้มค่า คุ้มราคา • เราออกแบบให้สินค้ามีประโยชน์ใช้งานได้หลากหลาย เน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้า • เราใช้แรงงานและวัตถุดิบในชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน


“CS SHOES จะเป็นองค์กรคุณธรรม สร้างสินค้าดี สร้างคนดี คืนกลับสู่สังคม” 

“แม้เราจะไม่ใช่ช่างรองเท้ามืออาชีพ
แต่มันเป็นอาชีพที่เราใช้มือ บวกความตั้งใจ
ทำรองเท้าทุกคู่ เพื่อการดำรงชีวิตของทุกคน”

รางวัลสินค้าคุณภาพ

เครื่องหมายการค้า THAI NINJA
เครื่องหมายการค้า THAI NINJA
เครื่องหมายการค้า THAI NINJA
เครื่องหมายการค้า CS SHOES

รางวัลองค์กรคุณภาพ

รางวัลsmeดีเด่น 2564Visitors: 62,129