ข้อมูลการตัดสินใจ


ทำไมต้อง CS-THAININJA


• เรานำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา อย่างมีอัตลักษณ์ โดยเน้นความเรียบง่าย คุ้มค่า คุ้มราคา • เราออกแบบให้สินค้ามีประโยชน์ใช้งานได้หลากหลาย เน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้า • เราใช้แรงงานและวัตถุดิบในชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน


“CS SHOES จะเป็นองค์กรคุณธรรม สร้างสินค้าดี สร้างคนดี คืนกลับสู่สังคม” 

“แม้เราจะไม่ใช่ช่างรองเท้ามืออาชีพ
แต่มันเป็นอาชีพที่เราใช้มือ บวกความตั้งใจ
ทำรองเท้าทุกคู่ เพื่อการดำรงชีวิตของทุกคน”

รางวัลสินค้าคุณภาพ

รางวัลองค์กรคุณภาพ

รางวัลsmeดีเด่น 2564Visitors: 23,811