ข้อมูลการตัดสินใจ


ทำไมต้อง CS-THAININJA


• เรานำสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา รูปแบบมีอัตลักษณ์ โดยเน้นความเรียบง่าย ใช้งานได้คุ้มค่า คุ้มราคา • เราออกแบบให้สินค้ามีประโยชน์ใช้งานได้หลากหลาย เน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้า • เราใช้แรงงานและวัตถุดิบในท้องถิ่น สร้างงาน สร้างอาชีพ สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน


“CS SHOES จะเป็นองค์กรคุณธรรม สร้างสินค้าดี สร้างคนดี คืนกลับสิ่งดีสู่สังคม” 

“แม้เราจะไม่ใช่ช่างรองเท้ามืออาชีพ
แต่มันเป็นอาชีพที่เราใช้มือ บวกความตั้งใจ
ทำรองเท้าทุกคู่ เพื่อการดำรงชีวิตของทุกอาชีพ”

รางวัลสินค้าคุณภาพ

รางวัลองค์กรคุณภาพ